نما
 
 
نگارشات مهندسین اسوه
 

 

انواع پروانه ی اشتغال به کار مهندسی در

 

 

 

1- پروانه اشتغال به کار مهندسي

طبق ماده 4 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان دارندگان مدرک تحصيلي کارشناس و بالاتر، در هر يک از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي با توجه به مدارک تحصيلي و سوابق کار و تجربه در يک يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجرا ، بهره برداري ، نگهداري ، کنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي ، مديريت ساخت و  توليد ، نصب ، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند پروانه هايي که در حال حاضر براي مهندسين صادر مي شود عبارتند از : پروانه اشتغال به کار مهندسي حقيقي و پروانه اشتغال به کار مهندسي حقوقي .

 

2- پروانه اشتغال به کار کارداني و تجربي

طبق ماده 26 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان براي دارندگان مدرک تحصيلي کارداني فني ، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط ، دريکي از رشته هاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه پايه 3، پايه 2 ، پايه 1 به شرح مندرج در قانون صادر مي شود . در حال حاضر فقط پروانه اشتغال به کار کارداني حقيقي صادر مي شود.

 

مدارک لازم برای صدور پروانه ی اشتغال به کار مهندسی

 

1- تكميل و ارائه فرم اطلاعات مهندسي

2- گواهي عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

3- ارائه گواهي اشتغال به كار بعد از فراغت از تحصيل ( اخذ شده از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان )

4- اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر

توضيح :

- فقط گواهينامه موقت و دانشنامه مورد قبول مي باشد در مورد فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي صرفاً گواهي نامه موقت و دانشنامه كه به تأييد سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي رسيده باشد به استناد بند الف ماده 7 آئين نامه اجرايي قانون

- دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته و بالاتر ميبايد مدارك مربوط به كارشناسي و يا كارداني خود را نيز جهت احتساب سابقه و تعيين كد رشته ارائه نمايند .

- كساني كه داراي تعهد خدمت ميباشند در صورت اخذ نامه از صندوق رفاه دانشجويان ( واقع در خيابان بهشتي، خيابان پاكستان ، كوچه دوم ) مي توانند گواهينامه موقت ارائه نمايند

5- اصل و كپي شناسنامه وكارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي متولدين سال 1334 به بعد ( به استثناء اعضاي رسمي يا پيماني هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري )

6- يك قطعه عكس 4×6 ( جديد )

7- ارائه اصل و تصوير رسيد پرداخت مبلغ 000/60 ريال به حساب مشخص شده ازطرف سازمان مسکن وشهرسازی استان مربوطه و در تهران به حساب شماره 90058 تحت عنوان تمركز وجوه درامد صدور پروانه اشتغال نظام مهندسي در نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان سنائي كد 138 به نام سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران )

8- گواهی قبولی درآزمون حرفه ای مهندسان (همراه داشتن شماره سريال قبولي در آزمون براي مراجعين تهران الزامي است .)

نکات قابل یادآوری

براي فارغ التحصيلان داخل كشور كه فاقد اصل مدرك تحصيلي يا گواهينامه دايم فراغت از تحصيل هستند و گواهينامه موقت در دست دارند ، ارائه برگ تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان ضروري است . صدور پروانه براي اين قبيل متقاضيان در صورتي كه اعتبار گواهينامه موقت آنان به پايان رسيده باشد‌. منوط به استعلام تأييد گواهينامه از سوي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و يا دانشگاه مربوط خواهد بود.

براي فارغ التحصيلان خارج از كشور ، ارائه اصل ارزشنامه تحصيلي يا گواهينامه موقت كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد ضروري است .

براي فارغ التحصيلان فاقد سابقه كار لازم پس از اخذ مدرك دانشگاهي ( كارشناسي 3 سال – كارشناسي ارشد 2 سال – دكتري 1 سال ) ، چنانچه داراي تجربه عملي در دوره كارداني در رشته مرتبط بارشته موضوع پروانه باشد ، به ازاي هر 5 سال سابقه تجربي در دوره كارداني ( حداكثر 10 سال ) ،  1 سال به سابقه كار مورد نياز براي دوره پس از اخذ مدرك دانشگاهي افزوده خواهد شد .

تجربه عملي دوره كارداني فارغ التحصيلان داراي سابقه كار مورد نياز پس از اخذ مدرك دانشگاهي و دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي كه قبلاً در احراز سابقه تجربي براي صدور پروانه مورد محاسبه قرار نگرفته باشد در احتساب سابقه كار لازم براي ارتقاء پايه مهندسي منظور خواهد شد.

پروانه اشتغال به كار مهندسي ، حداكثر يك ماه پس از اخذ مدارك صادر خواهد شد.

نظر به اينكه پروانه هاي اشتغال به كار صادره به صورت پرس شده تحويل مي گردند و انجام هرگونه تغيير در پروانه موكول به تعويض و صدور مجدد آن است ، لذا مي بايد براي اعمال هرگونه تغيير مبلغ 000/60 ريال به حساب مشخص شده از طرف سازمان مسکن وشهرسازی استان مربوطه و در تهران به حساب شماره 90058 تحت عنوان تمركز وجوه درامد صدور پروانه اشتغال نظام مهندسي در نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان سنائي كد 138 به نام سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران ) واریز و اصل رسید و تصویر آن را ارائه فرمایند.

 

 

« نشاني ها »

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران :

 شهرك قدس (غرب) فاز يك / خ ايران زمين / خ مهستان / پلاك 176

 

سازمان مسكن وشهرسازي استان تهران    (گروه نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان (:

شهرك قدس ميدان صنعت بلوار فرحزادي خيابان شهيد حسن سيف كوچه دوم پلاك 19 تلفن 88083158

 

 

1- تكميل و ارائه فرم اطلاعات كارداني

2- گواهي عضويت در كانون كاردانهاي فني ساختمان استان

3- گواهي قبولي در آزمون تعيين پايه كارداني

4- اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر (به استناد بند الف ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون) توضيح اينكه فقط گواهينامه موقت و دانشنامه مورد قبول مي باشد.

5- اصل و كپي شناسنامه

6- اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي متولدين 1334 به بعد (به استثناي اعضاي رسمي يا پيماني هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

7- يك قطعه عكس 4×6 جديد(با ذكر نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه در پشت آن(

8- ارائه اصل و تصوير رسيد پرداخت مبلغ 000/60 ريال به شماره حساب مشخص شده از طرف سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوطه و در تهران به حساب شماره 90058 تحت عنوان تمركز وجوه درامد صدور پروانه اشتغال نظام مهندسي در نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان سنائي كد 138 به نام سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران)

9- گواهي قبولي در آزمون حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان (همراه داشتن شماره سريال قبولي در آزمون براي مراجعين تهران الزامي است).

10- ارائه گواهي اشتغال به كار بعد از فراغت از تحصيل به شرح زير:

 

فوق ديپلم

پايه 3

پايه 2

پايه 1

فوق ديپلم مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

5 سال

9 سال

15 سال

فوق ديپلم ساير وزارتخانه ها

6 سال

10 سال

16 سال

 

نکات قابل یادآوری:

 

 گواهي سابقه كار و تجربه مفيد متقاضي در صورتي معتبر خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، شخصيتهاي حقوقي شاغل در رشته هاي موضوع قانون، شركتهاي ساختماني يا مهندسين مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي مي باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از 10 سال سابقه كار داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندسي استان تاييد و صادر شده باشد.

 

 در گواهي اشتغال مذكور موارد ذيل بايد درج شود:

  الف) نام، محل و مشخصات پروژه هايي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.

  ب)مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.

پ)نام و مشخصات تحصيلي متقاضي.

 

ت) نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر كننده گواهي.

 

 اگر سابقه كار از شركت خصوصي ارائه گردد بايد:

 الف) متن درخواستي آن مي بايست طبق فرم ارائه شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي باشد.

ب) فتوكپي روزنامه رسمي كشور كه ثبت شركت در آن درج شده باشد. (آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت).

پ) رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا فتوكپي پروانه اشتغال مدير عامل.

ج) اگر سابقه كار در دستگاههاي دولتي ارائه گردد بايد گواهي استغال به كار در سازمان مربوطه كه حاوي تاريخ شروع به كار يا نوع استخدام باشد ارائه گردد.

 

« نشاني ها »

براي انجام امورمالياتي در تهران با توجه به آدرس محل سكونت به ادارات كل دارايي مراكز زيرمراجعه نمائيد:

1- اداره كل مالياتي مركز تهران : خيابان قائم مقام فراهاني كوچه دهم ـ تلفن 8748993

2- اداره كل مالياتي شرق تهران : ميدان رسالت اول خ نيروي دريايي ـ تلفن 78980713

3- اداره كل مالياتي غرب تهران : خيابان ستارخان حد فاصل پل ستارخان وبرق آلستوم ساختمان سپهر طبقه هفتم تلفن 82324444

4-اداره كل امور اقتصادي ودارائي استان تهران : خيابان آفريقا چهارراه جهان كودك ـ تلفن 8776935

5- كانون كاردانهاي فني ساختمان  استان تهران :خيابان شريعتي، ضلع شمالغربي پل سيد خندان ، ساختمان 1000 بلوك 2 طبقه سوم واحد 9

 

 

 

1ـ تقاضاي شركاي حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كارمهندسي وتكميل كاربرگ شماره ( يك ) مربوط به درخواست مجوز فعاليت دفتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان توسط شركاء .

 

2ـ ارائه مشاركت نامه رسمي ثبت شده دردفاتر رسمي ومدارك مؤيد مربوط به تأسيس‌دفتر بامسئوليت

مشترك كليه شركاء در اداره امور دفتر مطابق كاربرگ شماره  2 (در صورتيكه دفتر فاقد شريك باشد اين بند حذف مي شود)

 

3- تعهدنامه شركاء درخصوص انجام وظايف ، ضوابط ومقرراتي كه مربوط به فعاليت دفتر مهندسي اجراي ساختمان است (كاربرگ شماره 3)

 

4- تعهدنامه انجام وظايف مسؤول دفتر ( كاربرگ شماره 4 )

 

5- برگ خود اظهاري توسط مسئول دفتر ( كاربرگ شماره 5 )

 

6ـ اصل و تصوير كارت معتبر عضويت درسازمان نظام مهندسي ساختمان استان همه شركاء.

 

7ـ اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر همه شركاء.

 

8ـ اصل و تصوير شناسنامه همه شركاء.

 

9ـ دوقطعه عكس مسؤول دفتر مهندسي .

 10ـ رسيد بانكي مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعاليت دفتر به مبلغ 000/300 ريال واريز شده به حساب شماره 63/900 خزانه داري كل نزد بانك مركزي به نام معاونت امور مسکن وساختمان قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران.

 

11 ـ مدارك رسمي مربوط به محل دفتر مهندسي و نشاني آن .

 

مدارک لازم برای کمیسیون هم ارزی

 

1ـ تكميل فرم درخواست توسط متقاضي

2ـ ارائه اصل و رونوشت مدرك تحصيلي دانشگاهي ( مطابق بند الف ماده 7 آئين نامه اجرايي قانون نظام ‌مهندسي وكنترل ساختمان )

3ـ ارائه رونوشت پروانه اشتغال به كارمهندسي ( در صورت داشتن پروانه اشتغال به كار مهندسي )

4ـ ارائه ريز نمرات تحصيلي كه به تأييد دانشگاه مربوطه رسيده باشد و يا كاتالوگ دانشگاه ، چنانچه ريز‌نمرات به زبان غيراصلي باشد ترجمه الزامي است.

توجه - كليه مدارك به ترتيب ليست اعلام شده داخل پوشه قرارگرفته و به مسئول مربوطه تحويل گردد.

 

فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته ها جهت صدور

پروانه اشتغال به كار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان ( كد 400 )

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

1*

رياضي 1

3

15

مكانيك سيالات 1

3

2

رياضي 2

3

16*

مكانيك سيالات 2

3

3*

برنامه سازي كامپيوتر

3

17

آزمايشگاه مكانيك سيالات

1

4

شيمي عمومي

3

18*

انتقال حرارت 1

3

5

فيزيك 1 و آزمايشگاه

4

19

كنترل اتوماتيك

3

6

فيزيك 2 و آزمايشگاه

4

20

توربو ماشين

3

7

رياضي مهندسي

3

21

آزمايشگاه انتقال حرارت

1

8

نقشه كشي صنعتي 1

2

22*

حرارت مركزي و تهويه مطبوع 1

3

9

استاتيك

3

23

انتقال حرارت 2

2

10

مقاومت مصالح 1

3

24

سوخت احتراق

2

11

علم مواد

3

25

سيستمهاي انتقال آب

3

12

ترموديناميك 1

3

26

طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه

3

13*

ترموديناميك 2

3

27*

پروژه تخصصي

3

14

آزمايشگاه ترموديناميك

1

 

جمع كل واحدها

74

 

تبصره 1: داوطلباني كه حداقل 90 درصد ( 67 واحد) از واحدهاي فوق را گذرانده باشند مي توانند پروانه اشتغال به كار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان با كد اصلي (400 ) دريافت نمايند .

 

تبصره 2 : داوطلباني كه حداقل 70 درصد ( 52 واحد) از واحدهاي فوق را گذرانده باشند مي توانند پروانه اشتغال به كار مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان با كد اصلي (410 ) دريافت نمايند .

 

تبصره 3 : گذراندن كليه واحدهايي كه با ستاره مشخص شده اند براي رشته اصلي و 60% آن براي رشته‌هاي مرتبط الزامي مي باشد .

 |+| ارسال مطلب در پنجشنبه ۶ دی۱۳۸۶ساعت 7:22  توسط نما 
  بالا